人教版三年级语文下册带拼音生字表、词语表

 时间:2018-06-26  贡献者:兔兔龙凤

导读:部编版人教版一年级下册语文生字表组词看拼音写词语汉字电子版,三年级语文下册生字词一单元 1、 燕 聚 增 掠 稻 尖 偶 沾 zhā 圈 漾 yàng 倦 juàn 符 演 赞 zànyàn zi wū hēi qīng kuài chì bǎng jiǎn dāo wěi bā燕子huó pō乌黑jī líng轻快wēi fēng翅膀gǎn jí

部编版人教版一年级下册语文生字表组词看拼音写词语汉字电子版
部编版人教版一年级下册语文生字表组词看拼音写词语汉字电子版

三年级语文下册生字词一单元 1、 燕 聚 增 掠 稻 尖 偶 沾 zhā 圈 漾 yàng 倦 juàn 符 演 赞 zànyàn zi wū hēi qīng kuài chì bǎng jiǎn dāo wěi bā燕子huó pō乌黑jī líng轻快wēi fēng翅膀gǎn jí剪刀jù lǒng尾巴zēng tiān活泼机灵微风shēng jī赶集lüè guò聚拢dào tián增添zàn gēguāng cǎi duó mù光彩夺目ǒu ěr yī quān生机yīn fú掠过yǎn zòu稻田赞歌yī zhuǎn yǎn偶尔 一圈 音符 演奏 一转眼 2、咏 yǒng 碧 bì 妆 zhuāng 裁 cái 剪 jiǎn 滨 bīn 紫 zǐ 细 xì 叶 yè 光 guāng 景 jǐng 万 wàn 紫 zǐ 千 qiān 红 hóng 咏 柳 贺知章(唐) 碧玉妆成一树高, 万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出, 二月春风似剪刀。

诗意: 诗意:春 日 朱 熹(南宋) 胜日寻芳泗水滨, 无边光景一时新。

等闲识得东风面, 万紫千红总是春。

3、荷 荷花挨 莲 蓬 胀 zhàngqīng xiāng仿 佛裳翩蹈蜻pò liè蜓fǎng fúhé huā wǔ dǎobì lǜlián péng清香qīng tíng碧绿āi ái jǐ jǐ莲蓬yī shang破裂仿佛piān piān qǐ wǔ舞蹈 蜻蜓 挨挨挤挤 一(支)歌曲 一(阵)微风 一(对)翅膀 一(束)金光1衣裳 一(身)羽毛 一(幅)画面翩翩起舞 一(眼)清泉 一(串)珍珠

三年级语文下册生字词二单元 5、翠 秆 腹 赤 chì 衬 衫 透 泛 fàn 泡 饲 翁 陡 dǒu 壁cuì niǎo wěi gǎn fù bù chèn shān tòu liàng qīng cuì翠鸟jí fēi苇杆pào腹部táo tuō衬衫sì yǎng透亮yú wēng清脆shíbì疾飞泡泡逃脱dǎ xiāo饲养niàn tou渔翁 一眨眼石壁yòu jiān yòu chángyī zhǎ yǎn又尖又长打消念头6、欧 洲 瑞 士 舒 启 殊 骤 涉 shè 疲 pí 政 踏 tà 救 载 zàizhuān liè ōu zhōu ruì shì shū shì kōng tiáo liè chē专列qǐ chéng欧洲zhà n tái瑞士tè shū舒适cháng tú空调má fán列车zhò ujiàng启程qì wēn站台fēng xuě特殊wēn nuǎn长途pílá o麻烦zhèng fǔ骤降fēn fēn气温jiù hù风雪kāi dòng温暖yǒu qíng疲劳zhìxiè政府纷纷chéng qiān shàng wàn救护开动友情 饥寒交迫致谢成千上万jī hán iāo pò7、森 郁 葱 湛 盖 犁 lí 砍 kǎn 裸 扩 栋 柴 chái 喘 chuǎn 黎shān gǔ sēn lín zhàn lán tián rùn fēng lì gài fáng山谷límí n森林hóng shuǐ湛蓝jiā jù甜润gōng jù锋利luǒ lù盖房kuò dà黎明dòng洪水chuǎn qì er家具工具裸露扩大yīng yǒu jìn yǒugè shìgè yàng一栋栋喘气儿应有尽有 郁郁葱葱2各式各样yù yù cōng cōng

三年级语文下册生字词三单元 9、寓 则 zé 窟 窿 狼 lánɡ 叼 街 劝 悔 盘 缠 硬yù yán yáng juàn kū lóng diāo jiē fāng hòu huǐ寓言quàn gào羊圈bǎ shì窟窿pán chán叼走yì ngyào街坊后悔wáng yáng bǔ láo劝告把式盘缠硬要亡羊补牢10、弓 魏 射 箭 猎 雁 弦 悲 惨 愈 痛 tònɡ 裂wèi guó shè jiàn dǎ liè dà yàn lā xián běn shì魏国bēi cǎn射箭yù hé liè kāi打猎大雁拉弦本事gōng zhī niǎo 惊弓之鸟dà chī yī jīng 大吃一惊 gū dān shī qún 孤单失群悲惨愈合裂开11、叮 嘱 排 靠 幅 fú 审 肃 晌 悦 yuè 熟 悉 诲dīng zhǔ qián pái kào biān zhǔn què shěn shì jiǎng tái叮嘱shén qí ng前排yán sù靠边bàn shǎng准确lún liú审视shú xī讲台jiǎo dù神情xiāng sì严肃 相似半晌轮流熟悉jiāo huì角度 教诲和 hé 颜 yán 悦 yuè 色 sè3

三年级语文下册生字词四单元 13、赛 忧 慰 梭 suō 虽 狂 赢 yí nɡ 暑 益 穷sài pǎo téng ài pái chú yōu shāng将 若chíxù ān wèi赛跑qī piàn疼爱shíhuà排除dù guò忧伤suī rán持续lù xiàn安慰kuáng bēn欺骗shǔ jià实话xí ng róng度过yòng tú虽然jiāng lái路线jiǎ ruò狂奔暑假形容用途 受益无穷将来rì yuè rú suō假若 日月如梭shòu yìwú qióng14、俱 博 bó 鸦 截 伍 默 局 棒 bànɡ 羡 慕 禁 席众 纠jiǎn yuè jù lè bù shāng dìng chén mò jié zhī duì wǔ检阅jú miàn俱乐部fāng biàn商定xiàn mù沉默shèng dà截肢lóng zhòng队伍jiē dào局面zhǔ xí tái方便guānzhòng羡慕jiū zhèng盛大yān mò隆重yìlùn街道主席台观众纠正淹没议论 情 qí ng 不 bù自 zì 禁 jì n鸦 yā 雀 qiǎo 无 wú声 shēng人 rén 山 shān 人海 hǎi15、匠替 tì 抄墨骂 mà 缩 suō 承 肩 jiān 扛 kánɡ 缘愤毕 bì 戒既shíjiàng chāo xiě mò shuǐ gù yì bào fù suō huí石匠chéng rèn抄写yuán gù墨水fèn nù故意dú zì报复jiè chǐ缩回bú liào承认jìrán缘故 既然愤怒独自戒尺 诚心诚意不料chéng xīn chéng yì4

三年级语文下册生字词第五单元 17、贺 顾 ɡù 迅 速 复 恰 犯 fàn 缓 婆 议 达 dá 稚 zhì 烦 享zhù hè xùn sù chóng fù ān jìng chén jì ng qià qià祝贺huǎn hé迅速wài pó重复jiàn yì安静jīng xǐ沉静biǎo dá恰恰fán nǎo缓和外婆建议惊喜表达烦恼xiǎng shòushén qì shízúzuǒ gù yòu pàn享受神气十足左顾右盼18、炸 zhà 医 输 眉 méiyī yuàn yī shēng型 否 垫 酒 掩 咬 yǎoxiāo xī拳 制 柔shū xuèhù shìquè rèn医院xuè xí ng医生shì fǒu护士cǎodiàn消息jiǔ jīng确认yǎn gài输血quán tóu血型 zhì zhǐ是否 制止草垫 qīng róu酒精 轻柔掩盖 zhōu wéi拳头 周围19、 渴 罐 累 lèi 竟 jì nɡ 匆 哀 āi 舔 tiǎn 反 递 忍 凑 còu 咽 yān 唾 沫 涌zuàn shí jiāo kě shuǐ guàn fǎn zhèng dì gěi tuò mò钻石yǒng chū焦渴xīn xiān水罐反正递给唾沫喜 xǐ 出 chū 望 wàng 外 wài 匆 cōng 匆忙 máng 忙涌出新鲜忍 rěn 不 bú 住 zhù5

三年级语文下册生字词第六单元 21、差 抵 氏 庄 稼 兽 shòuchuán shuō wēn dù存 繁 殖 蔬 麻 má 较 杀 预zhuāng jià shēng cún fán zhíshè shì传说shū cài温度rè liàng摄氏bǐ jiào庄稼shā jūn生存yù fáng繁殖shìjiè蔬菜热量比较杀菌预防世界寸 cùn 草 cǎo 不 bù 生 shēng 差 chā 不 bu 多 duō抵 dǐ 得 dé 上 shà ng22、幕 临 悬 曾 奥 努 登 任 撒 sā 藻 zǎo 旦 项 xiànɡ 估 龄yè mù jiàng lí n yè kōng xuán guà ào mì nǔ lì夜幕dēng shàng降临rèn hé夜空yídàn悬挂céng jīng奥秘gūjì努力nián lí ng登上shén mì任何 神秘一旦tàn suǒ曾经 探索估计年龄23、络 箱 迫 悟 wù 盯 dīnɡ 鼠 唐 tánɡ 警 jǐnɡ 眯 mī 览 lǎn 敞 chǎnɡ 寄 jì 秒 miǎo 恋xìn xī` wǎng luò biàn bù mǐ lǎo shǔ zàn tàn xīn qí信息xìn xiāng网络gōng néng遍布米老鼠赞叹新奇目 mù 不 bù 转 zhuǎn 睛 jīng 迫 pò 不 bu 及 jí 待 dài liàn liàn bù shě 恋恋不舍6信箱功能五 wǔ 湖 hú 四 sì 海 hǎi

三年级语文下册生字词第七单元 25、彤 霞 陪 péi 趁 chènhóng tóng wǎn xiá làng huā shuìjiào shuìmèng红彤彤晚霞浪花睡觉睡梦26、窄 zhǎi 脖 bó 段 duàn 漆 qī 胆 dǎn 踪 zōnɡ 镇 zhèn 摊 tān 鼻 bí 忧 yōu 换 huàn 摔 shuāi 竖 shùjià rì bēi bāo fáng zhǐ bó zǐ qī hēi zhuàng dǎn假日xiǎo zhèn背包chǔ jìng防止jiāo yì脖子bí zǐ漆黑yóu yù壮胆fǎn yìng小镇shuāi dǎo处境shù qǐ交易fèi yòng鼻子xīn ài犹豫反应无 wú 影 yǐng 无 wú 踪 zōng 荒 huāng 芜 wú人 rén 烟 yān摔倒竖起费用心爱27、卖 mài 售驮 tuó 构端 duān 掏馆 ɡuǎn 饭辨 biàn 堆 duī 模付标齿yóu lǎn gōng yì pǐn zhuàng guān chū shòu tān diǎn chén liè ng游览gòu sī工艺品guān shǎ壮观tāo qián出售jí jiāng摊点wǎn fàn陈列fù qián构思 biāo zhǔn 标准观赏 yá chǐ 牙齿掏钱即将晚饭付钱五 wǔ 官 guān 端 duān 正 zhèng一 yì 模 mú 一 yí样 yàng 游 yóu 人 rén 如 rú 织名 mí ng 不 bù 虚 xū 传 chuán zhī7清 qīng 晰 xī 可 kě 辨 biàn

三年级语文下册生字词第八单元 29、乞 qǐ 巧 qiǎo 霄 xiāo 渡 dù 屏 pí nɡ 烛 zhú 晓 xiǎo 偷 tōu 乞巧 林杰(唐) 嫦娥 李商隐(唐)七夕今宵看碧霄, 牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月, 穿尽红丝几万条。

诗意: 诗意:云母屏风烛影深, 长河渐落晓星沈。

常娥应悔偷灵药, 碧海青天夜夜心。

30、淹 yān 官 ɡuān 逼 bī 姓睁旱徒腾催 cuī 吊 diào 跪 ɡuì 渠灌溉guǎn lǐ tián dì lǎo bǎi xìng yǎn zhēng hàn zāi yíng jiē管理tú dì田地pū téng老百姓qú dào眼睁睁ɡuàn ɡài旱灾迎接shōu chéng徒弟扑腾渠道灌溉收成人 rén 烟 yān 稀 xī 少 shǎo提 tí 心 xīn 吊 diào 胆 dǎn31、隆 塌 露 燃 熊 xiónɡ 挣 zhēnɡ 熄 喷 缺 纯 chún 冶炼盆hōng lóng tā xià lù chū rán shāo wéi kùn zhēng zhá轰隆隆xī miè塌下pēn huǒ露出quē shǎo燃烧yě liàn围困yè tǐ挣扎dà pén熄灭喷火缺少冶炼液体大盆8